Peter Forsskal: Thoughts on Civil Liberty
Menu
 
About
 
  The Peter Forsskal Project is composed of the following people:
   
   
 
David Goldberg   David Goldberg
   
 
David Goldberg undervisade vid ”School of Law, universitetet I Glasgow från 1971 till och med 2000. Han är nu en ”Associate Fellow” vid Centre for Socio-Legal Studies, Faculty of Law, vid Oxfords universitet och undervisar i mediejuridik vid Caledonian University I Glasgow, Queen Mary College (Londons universitet) och universitetet I Stirling. Goldberg är medlem i och en av grundarna av International Media Lawyers Association; han är också medlem av brittiska Foreign Office och samväldes ”Free Expression Panel”; han var en av de sammankallande för kampanjen för ”Freedom of Information” i Skottland från 1984 till 2008.
     
     
Helena Jaderblom  
Helena Jaderblom
 
är lagman i Kammarrätten I Stockholm. Hon har varit ordförande i
Europarådets expertgrupp för utarbetandet av 2008 års
Europarådskonvention om handlingsoffentlighet.
 
     
     

Gunilla Jonsson

 

 

Gunilla Jonsson

Född 1941. Anställd i Kungl. biblioteket från 1971 till pensioneringen 2006. Har arbetat med bokvård, särskilt av rariteter och historiska samlingar och retrospektiv bibliografi. Senare ansvarig för den svenska bibliografin 1700-1829 och därpå för bibliotekets referensservice. 1996-2006 biblioteksråd och chef för Avdelningen för insamling och dokumentation, som hade ansvar för pliktleveranser, utländskt förvärv, nationalbibliografin och övrig katalogisering. Har publicerat artiklar om bibliografi och om bokhistoria i svenska såväl som i utländska publikationer.

Natalie Lantz

 

 

Natalie Lantz

Exegetic Entertainment
 
Biography currently available in English only
Ere Nokkala  
Ere Nokkala
 
Biography currently available in English only
   
 
 
     
     
     
Jonas Nordin   Jonas Nordin
   
 
Jonas Nordin är fil. dr i historia och docent vid Stockholms universitet. Han arbetar som forskare vid Kungl. biblioteket. Nordin är specialiserad på 1600- och 1700-talets politiska historia och kulturhistoria och har bedrivit omfattande forskning om frihetstiden.
Åren 2005–2008 var han redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift.
   
 
Bland hans publikationer märks Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i det svenska riket från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (2000); Frihetstidens monarki. Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige (2009); ”Frihetstidens radikalism”, i: Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (red.), Riksdag,
kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (2003).
     
     
    Gunnar Persson † 2011
     
    http://juridikbloggen.wordpress.com/2011/07/03/till-minnet-av-jur-dr-gunnar-persson/
    http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medier-kan-ostraffat-fortala-ett-foretag_6672562.svd
     
   
 
Marjatta Rautiala  
Marjatta  Rautiala

Marjatta Rautiala är född i Helsingfors 1941. Fil.kand. (zoologi, botanik)- samt bibliotekarie-examen. Anställningen som bibliotekarie vid Botaniska biblioteket, Helsingfors Universitet ökade hennes intresse i biologins historia med litteratur. Forsskål har fascinerat henne fr.o.m. början av 1990-talet. Deltagandet till en brittisk historisk exkursion till Jemen i Peter Forsskål´s fotspår 1992 inspirerade vidare. Hon var medlem i European Botanical and Horticultural Libraries Group 1994-2014 och långtida medlemskap i Society for the History of Natural History fortsätter efter pensionering 2005. Hon har publicerat några artiklar över Forsskål, mest på finska.

 
     
David Shaw  
David Shaw
 
Biography currently available in English only
 
www.djshaw.co.uk
 
 
 
 
     
Thomas von Vegesack   Thomas von Vegesack
   
  Thomas von Vegesack var förläggare på Norstedts 1968-94, ordförande för Svenska PEN 1978-87 och Chairman of Writers in Prison Committee of International PEN 1987-93. Han har publicerat en rad böcker om yttrandefrihet, bl. a. Smak för frihet, en bok om opinionsbildningen i Sverige 1755-1830.
   
  † 2012 Obituary
     
     
  George H Cummings
 

Biography currently available in English only

 
 
   
 
 
  << English